Investeringar som gör skillnad

En engagerad ägare

Innovativa affärsidéer ska inte hindras i sin utveckling i brist på kapital.

Våra investeringar ska göra nytta för både samhälle och personer, genom tillväxt som skapar fler jobb. Vi vill skapa bättre ekonomiska förutsättningar för entreprenörer utanför storstäderna att förverkliga sina idéer.

När vi engagerar oss i ett bolag gör vi det på lång sikt, vi är en aktiv och engagerad partner i alla de bolag vi investerar i. Med Familjen Kamprads stiftelse i ryggen försöker vi föra Ingvar Kamprads anda vidare och bygga starka bolag som gör nytta för samhället.

Söker du kapital?

Expansion, investering eller generationsskifte? Vi är gärna med, fundera först på om vi passar varandra och om våra investeringskriterier är uppfyllda på just ert bolag. 

Våra investeringar

Vi investerar i tre olika typer av bolag: Startupbolag, Utvecklingsbolag och Mogna bolag. 

Bolag som återfinns inom flera olika branscher. Här ser ni de bolag som vi förnärvarande är delägare i. 

HÅLLBARHET & MILJÖENGAGEMANG

När vi på Entreprenörinvest investerar i ett bolag, tar vi alltid i beaktande hur bolaget ser ut både utifrån hållbarhetsmässiga samt etiska aspekter.

 

Alla bolag är olika långt framme i sin egen hållbarhetsresa, men vi på Entreprenörinvest vill hjälpa våra bolag på traven genom att föra upp dessa frågeställningar på agendan utifrån ett ägarperspektiv.

senaste nyheterna

Här kan du ta del av de senaste nyheterna om oss på Entreprenörinvest eller nyheter gällande våra portföljbolag.

Följ oss!

Ta del av den senaste. Läs mer om oss och våra investeringar på våra sociala medier.