Entreprenörinvest Sverige AB

Om Entreprenörinvest

Entreprenörinvest ägs till 100 procent av familjen Kamprads stiftelse. Det kapital som stiftelsen ställt till Entreprenörinvests förfogande investeras i små, entreprenöriella företag på orter utanför storstadsområdena. Investeringarna ska skapa värdetillväxt och därigenom bidra till en långsiktigt bra förvaltning av stiftelsens kapital.

Vår filosofi

Utveckling av bra affärsidéer ska inte hindras av brist på kapital. Entreprenörinvest vill skapa bättre ekonomiska förutsättningar för entreprenörer utanför storstäderna att förverkliga sina idéer. När vi engagerar oss gör vi det på lång sikt – och allra helst i projekt som både skapar tillväxt och nya jobb. Vi är aktiva och engagerar oss i de företag vi investerar i. Genom värdetillväxt i våra investeringar skapar vi avkastning för våra ägare.

Styrelse / Ledning

Det ska vara enkelt att ha med Entreprenörinvest att göra. Ordning och reda är andra nyckelord för oss. Det vill vi uppnå med ett minimum av byråkrati. Vi är småländskt försiktiga med vår egen ekonomi. Styrelsen består av fyra personer och den dagliga verksamheten drivs av en medarbetare, tillika verkställande direktör.

Styrelsens ordförande är Hans-Göran Stennert med en lång bakgrund av anställning och uppdrag från IKEA. Hans-Göran har varit ordförande Företagsfabriken och ett av hans nuvarande styrelseuppdrag är som ordförande i Eolus Vind. Övriga ledamöter är: Per Ahlberg, som tidigare varit chef för affärsområde Bank/Finans i Ikanokoncernen, Kristina Alsér, bla styrelseordförande i Tillväxtverket och tidigare landshövding i Kronobergs län, samt Hans Björstrand, grundare och tidigare vd i Bufab. Verkställande direktör är Eva Nyvaller, tidigare såväl vd för Ikanobanken som egen företagare.

Hans-Göran Stennert

Hans Björstrand

Kristina Alsér

Per Ahlberg

Eva Nyvaller