Entreprenörinvest Sverige AB

Om Entreprenörinvest

Entreprenörinvest ägs till 100 procent av familjen Kamprads stiftelse. Det kapital som stiftelsen ställt till Entreprenörinvests förfogande investeras i små, entreprenöriella företag på orter utanför storstadsområdena. Investeringarna ska skapa värdetillväxt och därigenom bidra till en långsiktigt bra förvaltning av stiftelsens kapital.

Vår filosofi

Utveckling av bra affärsidéer ska inte hindras av brist på kapital. Entreprenörinvest vill skapa bättre ekonomiska förutsättningar för entreprenörer utanför storstäderna att förverkliga sina idéer. När vi engagerar oss gör vi det på lång sikt – och allra helst i projekt som både skapar tillväxt och nya jobb. Vi är aktiva och engagerar oss i de företag vi investerar i. Genom värdetillväxt i våra investeringar skapar vi avkastning för våra ägare.

Styrelse / Ledning

Det ska vara enkelt att ha med Entreprenörinvest att göra. Det vill vi leva upp till med ett minimum av byråkrati. Ordning och reda är nyckelord för oss och vi är småländskt försiktiga med vår egen ekonomi. Styrelsen består av fem personer och den dagliga verksamheten drivs av en medarbetare, tillika verkställande direktör.

  • Nils Eriksson (ordf.), har arbetat drygt 20 år som vd för olika industriföretag. Driver idag eget företag inom ytbehandling samt sitter i styrelsen för Linnéuniversitet och Sydsvenska Handelskammaren.
  • Hans Björstrand, grundare och tidigare vd av Bufab.
  • Kristina Alsér, entreprenör och styrelseledamot i Södra Skogsägarna samt tidigare landshövding i Kronobergs län.
  • Jan Andersson, grundare och tidigare vd för ReadSoft med styrelseuppdrag i bland annat Addnode Group.
  • Angelica Ewö Reimer har jurist- och civilekonomutbildning från Lunds universitet och arbetar idag på Berghco Advokatbyrå. Hon har över 20 års erfarenhet av klientarbete för entreprenörsledda bolag och dess ägare.

Verkställande direktör, Ulf Annvik är den som driver Entreprenörinvests dagliga arbete och har kontakt med våra delägda bolag. Ulf är utbildad civilekonom och har arbetat som vd de senaste 23 åren. Närmast kommer Ulf från Värnamo Näringsliv, näringslivsbolaget i Värnamo. Ulf har tidigare arbetat för följande bolag: Vem – rekryteringsföretag i Jönköping, Gafs Kartong – tillverkande industriföretag i Värnamo, samt Finnvedens Bil en Volvo & Renault återförsäljare i Värnamo, Gislaved och Smålandsstenar. Ulf är född i Göteborg, uppväxt i Trollhättan och bor sedan 1998 i Värnamo.

Ulf Annvik

Nils Eriksson

Angelica Ewö Reimer

Hans Björstrand

Kristina Alsér

Jan Andersson