Entreprenörinvest Sverige AB

Om Entreprenörinvest

Entreprenörinvest ägs till 100 procent av familjen Kamprads stiftelse. Det kapital som stiftelsen ställt till Entreprenörinvests förfogande investeras i små, entreprenöriella företag på orter utanför storstadsområdena. Investeringarna ska skapa värdetillväxt och därigenom bidra till en långsiktigt bra förvaltning av stiftelsens kapital.

Vår filosofi

Utveckling av bra affärsidéer ska inte hindras av brist på kapital. Entreprenörinvest vill skapa bättre ekonomiska förutsättningar för entreprenörer utanför storstäderna att förverkliga sina idéer. När vi engagerar oss gör vi det på lång sikt – och allra helst i projekt som både skapar tillväxt och nya jobb. Vi är aktiva och engagerar oss i de företag vi investerar i. Genom värdetillväxt i våra investeringar skapar vi avkastning för våra ägare.

Styrelse / Ledning

Det ska vara enkelt att ha med Entreprenörinvest att göra. Ordning och reda är andra nyckelord för oss. Det vill vi uppnå med ett minimum av byråkrati. Vi är småländskt försiktiga med vår egen ekonomi. Styrelsen består av fem personer och den dagliga verksamheten drivs av en medarbetare, tillika verkställande direktör.
Styrelsens ordförande är Hans-Göran Stennert med en lång bakgrund av anställning och uppdrag från IKEA. Hans-Göran har varit ordförande Företagsfabriken och ett av hans nuvarande styrelseuppdrag är som ordförande i Eolus Vind. Övriga ledamöter är:

  • Hans Björstrand, grundare och tidigare vd i Bufab
  • Kristina Alsér, bla styrelseordförande i Tillväxtverket och tidigare landshövding i Kronobergs län
  • Jan Andersson, grundare och tidigare VD för ReadSoft med styrelseuppdrag ibland annat Addnode Group
  • Nils Eriksson som idag driver idag eget ytbehandlingsföretag och tidigare har innehaft olika vd-befattningar inom industrin

Verkställande direktör Ulf Annvik. Ulf är utbildad civilekonom och har arbetat som vd för ett näringslivsbolag (Värnamo Näringsliv), rekryteringsföretag (Vem) , tillverkande industriföretag (Gafs Kartong) samt en Volvo & Renault återförsäljare (Finnvedens Bil) de senaste 21 åren. Ulf bor i Värnamo sedan 1998 men är född i Göteborg och uppvuxen i Trollhättan.

Ulf Annvik

Hans-Göran Stennert

Hans Björstrand

Kristina Alsér

Nils Eriksson

Jan Andersson