Entreprenörinvest Sverige AB

Söker du kapital?

Passar vi för varandra?

Om ni behöver mer kapital, fundera igenom vilken partner som ni tror passar er bäst. Vilka krav och önskemål har ni? Känns Entreprenörsinvests filosofi och erbjudande som en tillgång för er utveckling? På motsvarande sätt har vi formulerat en del kriterier som vi vill ska vara uppfyllda hos de företag vi engagerar oss i.

Några exempel:

  • Ni ska vara verksamma på en ort utanför storstadsområdena.
  • Ni ska ha färre än 50 anställda.
  • Er verksamhet ska vara etiskt oklanderlig.
  • Företaget ska vara entreprenöriellt inriktat.
  • Det ska finnas ett team i företaget som kan göra det som ska göras.
  • Det ska finnas ett ”sug” från kunder efter den produkt/tjänst som ni levererar
  • Ni ska ha något som är unikt, något som gör det svårt för konkurrenter att göra samma sak som ni gör.
  • Om vi ska engagera oss som delägare ska vi vara minoritetsägare, men inte med alltför liten andel.

Så går det till

När vi får önskemål om att delta i ett företags finansiering börjar vi med att se om företaget uppfyller grundkraven – verksamhetsort, antal anställda, verksamhetens etik, graden av entreprenörskap och kvaliteten på teamet. Dessa frågor ska besvaras i det kontaktformulär som finns här. Om grundkraven är uppfyllda går vi vidare med att begära information och dokumentation från företaget.
Vi analyserar och ifrågasätter informationen vi fått och bildar oss en egen uppfattning huruvida detta är intressant för oss. Därefter vidtar förhandlingar och vi bestämmer gemensamt på vilket sätt vi ska engagera oss. Ev. genomförs en due diligence (företagsbesiktning), för att kontrollera att allt är i sin ordning. Avtal skrivs och en nyemission genomförs. Sedan börjar det ”på riktigt”…