Uzit: App och hemsidan är up-and-running

App och hemsidan är up-and-running.