Om oss

Entreprenörinvest grundades 2012 och är ett helägt dotterbolag till familjen Kamprads stiftelse. Vårt
uppdrag är att investera det kapital som stiftelsen ställt till Entreprenörinvests förfogande i entreprenöriella
företag, på orter utanför storstadsområdena. Investeringarna ska skapa värdetillväxt och därigenom
bidra till en långsiktigt bra förvaltning av stiftelsens kapital.

Vår filosofi

Entreprenörinvest vill vara med som en möjliggörare för entreprenörer utanför storstäderna att utveckla sina affärsidéer eller driva fortsatt tillväxt i befintligt bolag. Det kan handla om ett bolag som står inför en större investering, ett förvärv eller ett generationsskifte där det krävs mer eget kapital än det bolaget självt tillsammans med banken kan få fram. I dessa fall kan Entreprenörinvest komma in som delägare och partner till befintlig huvudägare för att möjliggöra vägen fram i er affärsplan.

 

När vi engagerar oss gör vi det på lång sikt – och allra helst i projekt som skapar både tillväxt och nya jobb. Vi är en aktiv och engagerad partner i de företag vi investerar i. Genom värdetillväxt och långsiktig strävan efter lönsamhet i våra investeringar skapar vi avkastning för våra ägare.

styrelse

Det ska vara enkelt att ha med Entreprenörinvest att göra. Det vill vi leva upp till med ett minimum av byråkrati. Ordning och reda är nyckelord för oss och vi är småländskt försiktiga med vår egen ekonomi.

Den dagliga verksamheten drivs av VD, Ulf Annvik och Investment Manager Johan Dahlstrand.

Styrelsen består av fem personer med bred erfarenhet och kontaktnät inom näringslivet.

Nils Eriksson

Ordförande

Han har arbetat drygt 20 år som vd för olika industriföretag. Driver idag eget företag inom ytbehandling samt sitter i styrelsen för Linnéuniversitet och Sydsvenska Handelskammaren.

Kristina Alsér

Entreprenör och styrelseledamot i Södra Skogsägarna samt tidigare landshövding i Kronobergs län.

Hans Björstrand

Grundare och tidigare vd av Bufab.

Jan Andersson

Grundare och tidigare vd för ReadSoft med styrelseuppdrag i bland annat Addnode Group.

Nils Eriksson

Ordforande

Han har arbetat drygt 20 år som vd för olika industriföretag. Driver idag eget företag inom ytbehandling samt sitter i styrelsen för Linnéuniversitet och Sydsvenska Handelskammaren.

Kristina Alsér

Styrelseledamot

Entreprenör och styrelseledamot i Södra Skogsägarna samt tidigare landshövding i Kronobergs län.

Hans Björstrand

Ordforande

Grundare och tidigare vd av Bufab.

Angelica Ewö Reimer

Ordforande

Har jurist- och civilekonomutbildning från Lunds universitet och arbetar idag på Berghco Advokatbyrå. Hon har över 20 års erfarenhet av klientarbete för entreprenörsledda bolag och dess ägare.

Jan Andersson

Ordforande

Grundare och tidigare vd för ReadSoft med styrelseuppdrag i bland annat Addnode Group. dfs

Följ oss!

Ta del av den senaste. Läs mer om oss och våra investeringar på våra sociala medier.